دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاري دهمين جلسه شوراي ديوان محاسبات کشور
1396/09/20
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛ دهمین جلسه شورای دیوان محاسبات کشور به ریاست آقای دکتر عادل آذر و با حضور دادستان، معاونان رئیس کل و دادستان، روسای هیات های مستشاری، مشاوران رئیس کل و مدیران کل حوزه ریاست، حراست مرکزی، استان تهران، امور استان ها و روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور راس ساعت 7 صبح یکشنبه 19 آذر ماه در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.
در این جلسه آقای دکتر معماریانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی که به عنوان مدعو در جلسه حضور داشتند مطالبی را در خصوص دولت هوشمند و هوشمند سازی اداره کشور بیان نمود و ضمن تبادل نظر در این خصوص به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند سپس جلسه با بررسی دستورات مربوطه به کار خود ادامه داد.
/ /