دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
دروغگو، دروغ نمى گويد مگر به سبب حقارت و پستى كه در درون اوست. پیامبر اعظم                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
درباره مرکز

آشنایی با رئیس مرکز

جناب آقای سید محمد مقیمی بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

مرکز آموزش و برنامه ریزی متشکـل از 4 دفتر « آموزش و بهسازی منابع انسانی » ، « مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها» ، « برنامه ریزی ، نظارت و ارتقاء کیفیت» و « فناوری اطلاعات » می باشد که تحت نظر رئیس محترم مرکز فعالیت می نمایند .

شرح وظایف مرکز

ـ انجام اقدامات لازم به منظور استقرار نظام برنامه ريزي در سطح ديوان محاسبات كشور
ـ تهيه برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در ساختار ديوان محاسبات كشور
ـ تدوين و ابلاغ اولويتها و راهبردهاي اساسي برنامه‌هاي ديوان محاسبات در بخشهاي حسابرسي فني و تخصصي با همكاري معاونتهاي ذيربط
ـ بهسازي سرمايه انساني از طريق تنظيم اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي ، كوتاه مدت، ، بلند مدت
ـ انجام اقدامات لازم در خصوص تدوين استانداردهاي حسابرسي با هماهنگي مراجع ذيربط
ـ تهيه و تدوين دستورالعملهاي فني حسابرسي با مشاركت معاونتهاي مربوطه
ـ‌ انجام نظارت كلان بر عملكرد فعاليتهاي اصلي ديوان و ارائه گزارش به مسئولين
ـ انجام اقدامات لازم در خصوص اجراي مدل ارزيابي مورد نیاز به منظور سنجش و گزارش گيري از ميزان انطباق اقدامات و عمليات اجرايي صورت پذيرفته با برنامه‌هاي مصوب
ـ مطالعه و تحقيق مستمر در راستاي اهداف و وظايف ديوان محاسبات کشور
ـ انجام اقدامات لازم در جهت استقرار طرح سامانه نظارت الكترونيكي سنا
ـ برنامه ريزي به منظور نهادينه نمودن استفاده از فناوري اطلاعاتي در حوزه هاي مختلف فني و تخصصي
ـ انجام اقدامات لازم در راستاي شناسايي فناوريهاي نوين و استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي حوزه هاي وظيفه اي ديوان
ـ فراهم آوردن زمينه ارتباط موثر با مراكز علمي و پژوهشي در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي در راستاي استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و تخصصي
ـ شناسائي و گردآوري و بومي سازي آخرين دستاوردها و يافته هاي علمي در داخل و خارج از كشور پيرامون موضوعات كاربردي ديوان
ـ برنامه ريزي در خصوص انتشار فصلنامه و نشريات تخصصي ديوان محاسبات كشور
برنامه ريزي و اجراي سيستم هاي كنترل كيفيت و استانداردسازي در زمينه هاي فني و تخصصي.
-نظارت بر اجراي صحيح دستور العمل ها و استانداردهاي حسابرسي
ـ انجام ساير امور محوله از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/