دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری جلسه شورای معاونان دیوان محاسبات کشور
1398/07/28
جلسه شورای معاونان دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه 98/7/28 به ریاست آقای دکتر عادل آذر و با حضوراعضاء، سایر مدعوین و دبیران مناطق استان ها از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزارشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛ در این جلسه در خصوص بررسی چارچوب های حسابرسی الکترونیکی برای گزارش های حسابرسی دیوان محاسبات استان ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه مقرر گردید گزارش های سطح ملی در موعد مقرر به صورت الکترونیکی انجام شود.
/ /