دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری ششمین جلسه کارگروه تفریغ بودجه1397 در دیوان محاسبات کشور
1398/08/22

ششمین جلسه کارگروه تفریغ بودجه 1397به ریاست آقای عمرانی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور روز چهارشنبه 22/8/1398برگزار شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل؛ در این جلسه آقای عمرانی با تبریک سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و روز اخلاق و مهرورزی از حضور اعضاء و همراهی مناسب مدیران کل دیوان محاسبات استانها از طریق ویدئوکنفرانس در فرآیند تفریغ بودجه سال 1397 تقدیر کرد. شایان ذکر است اولین جلسه کارگروه تفریغ بودجه سال 1397 از تاریخ 24/7/1398 آغاز گردیده و با ادامه تفریغ بند ها و تبصره های این قانون بودجه در حال برگزاری می باشد.

 
/ /