دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سابق و جدید دیوان محاسبات استان کرمان
1398/11/29
طی مراسمی با حضور معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و مدیرکل هماهنگی استان ها و همچنین جمعی از کارکنان دیوان محاسبات استان کرمان، مدیرکل سابق دیوان محاسبات استان کرمان تودیع و مدیرکل جدید این اداره کل معرفی شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل؛ در این مراسم آقای عمرانی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه با تشکر از فعالیت ها و اقدامات اثرگذار آقای حسینی مدیرکل سابق دیوان محاسبات کرمان اذعان داشت: مدیران دیوان محاسبات سرمایه های این سازمان هستند و باید قدر آنها را بدانیم و همچنین از همکاری کارکنان دیوان محاسبات استان کرمان تشکر و قدردانی نمود.
در ادامه این مراسم، آقای حسینی مدیرکل سابق دیوان محاسبات استان کرمان گفت: در مدت حضور در استان کرمان سعی نمودم که در چارچوب قانون و براساس سیاست های دیوان محاسبات کشور عمل نموده تا نتایج خوبی بدست آید.
سپس آقای کاشی مدیرکل جدید دیوان محاسبات کرمان از حسن اعتماد رئیس کل دیوان محاسبات کشور تشکر کرد و خواستار همکاری و همدلی همه جانبه همکاران دیوان محاسبات استان کرمان شد.
در پایان مراسم، طی حکمی از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور آقای مسعود کاشی به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان کرمان منصوب شد و از زحمات آقای حسینی تقدیر و تشکر گردید.
/ /