دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
                      علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم(ص)                               سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیEnglish
درباره معاونت

آشنایی با معاون

آقای عبدالله صفایی نسب بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت فنی و حســابرسی امور اقتصادی و زیربنایی متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور ، دو اداره کل « رسیدگی و بررسیهای فنی » ، « هماهنگی و نظارت حسابرسی» و 12 هیات حسابرسی کل می باشد که تحت نظر معاون محترم فعالیت می نمایند .

شرح وظایف معاونت

ـ تهيه برنامه حسابرسي و اولويت بندي حسابرسي و رسيدگي و زمانبندي اجراي كار در قالب سياستها و خط مشي ها و برنامه های مصوب ابلاغي
ـ همكاري با مركز آموزش و برنامه ريزي به منظور تدوين و اجراي نظام برنامه ريزي جامع ديوان محاسبات كشور در كليه فعاليتها و وظايف محوله در عرصه هاي مختلف
ـ برقراري روشهاي مناسب حسابرسي و رسيدگي به منظور نيل به اهداف و وظايف قانوني ديوان و استفاده از سيستمهاي نوين در قالب دستورالعمل ها ، استانداردها و نظامات مصوب ابلاغي
ـ بررسي عملكرد هيئت هاي حسابرسي و ارزشيابي عملكرد آنان
ـ تهيه و تنظيم تفريغ بودجه حوزه تحت رسیدگی معاونت با توجه به نتايج حاصل از حسابرسيها و رسيدگي صورتحساب عملكرد ارائه شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و ساير گزارشات واصله از مراجع كنترل كننده مالي و محاسباتي به همراه نقطه نظرات به معاونت حقوقي ، مجلس و تفريغ بودجه جهت طرح در هيئت عمومي ديوان محاسبات و همكاري در تهيه گزارش نهائي تفريغ بودجه كل كشور
ـ همكاري در اجراي برنامه نظارت بر امور حسابرسي و رسيدگي به حساب دستگاهها و شركتهاي تحت رسيدگي در قالب ضوابط و معيارهاي مصوب ابلاغي مركز آموزش و برنامه ريزي
ـ تجزيه و تحليل مستمر نحوه اجراي ماده واحده و تبصره هاي بودجه كل كشور و ارائه گزارشات تفصيلي به مراجع ذيربط و اعلام نظر در خصوص لايحه بودجه كل كشور
ـ صدور بخش نامه ها و ضوابط لازم طبق مقررات به منظور حسن اجراي امور بر اساس سياستها و خط مشي ها ي مصوب مراجع ذيربط با هماهنگي مركز آموزش و برنامه ريزي
ـ هماهنگي با ساير معاونتها و مركز آموزش برنامه ريزي به منظور اجراي بهينه وظايف محوله
ـ مكاتبه و تبادل نظر با ساير معاونتها و مركز آموزش و برنامه ريزي به منظور گردش مطلوب وظائف ديوان محاسبات در جهت حصول نتيجه موثر
ـ اعلام نياز موارد آموزشي حوزه معاونت به مركز آموزش و برنامه ريزي
ـ تجزيه و تحليل موضوعات مربوط به حوزه معاونت و اتخاذ تصميم و ارائه پيشنهاد ها ی لازم حسب مورد به منظور اصلاحات ضروري در مقررات مالي كشور
ـ شركت در اجلاس هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور
ـ شركت در اجلاس شوراي معاونين ديوان محاسبات كشور
ـ استفاده از نظرات فني و تخصصي كارشناسان واجد شرايط و داراي صلاحيت در هر يك از وظايف خاص وعمليات حوزه معاونت ، پيرامون تهيه گزارشات حسابرسي و رسيدگي به هيئتهاي حسابرسي و پاسخگويي به استعلامهاي واحدهاي رسيدگي كننده حسب مورد با همكاري معاونتهاي ذيربط و مركز آموزش و برنامه ريزي
ـ ‌حصول اطمينان از گزارشات حسابرسي در انطباق با مقررات جاري و برنامه هاي مدون و اصول فني و حسابرسي و اعلام تخلفات مالي و مديريتي به حوزه دادسرا و ساير مراجع ذيربط
ـ همكاري با مركز آموزش و برنامه ريزي در خصوص تدوين شاخص هاي بهره وری (اثر بخشي و کارائی) هياتهاي حسابرسي
ـ بازديد از عمليات اجرائي و فعاليتهاي وزارتخانه ها و شركتهاي تحت رسيدگي و جمع آوري اطلاعات لازم و صورتهاي مالي آنها
ـ ابلاغ قوانين و مقررات به واحدهاي تحت پوشش
-انجام ساير امور محوله از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور

۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
بازدیدکنندگان امروز 152
بازدیدکنندگان دیروز 1391
کل بازدیدکنندگان 33679228
کاربران بر خط 31
کاربران لاگین بر خط 0
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/