دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
                      علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم(ص)                               سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیEnglish
درباره معاونت

آشنایی با معاون

آقای حمید تیموری بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور و 4 اداره کل «حقوقی و بررسیهای فنی » ، « امور مجلس» ، « هماهنگی استانها» و « تلفیق و تدوین تفریغ بودجه » می باشد که تحت نظر معاون محترم فعالیت می نمایند .

شرح وظایف معاونت

- بررسي و اظهارنظر، نسبت به طرحها و لوايح و آيين نامه هاي مالي و هر گونه تغيير در مقررات مالي و محاسباتي و بودجه اي كشور در مجلس شوراي اسلامي.
- بررسي و اظهارنظر در مورد طرحها و لوايحي كه بنحوي به فعاليتها و يا اداره امور ديوان محاسبات كشور مربوط مي شود در مراحل مختلف تصويب در مجلس شوراي اسلامي و مراجع ذيصلاح
- تهيه متن اوليه لوايح، طرحها ، تصويب نامه ها، و اساسنامه هاي مورد نياز ديوان محاسبات كشور و پيگيري آن جهت تصويب در مراجع ذيصلاح
-انجام كليه امور مربوط به مجلس از قبیل جمع آوري، تهيه، تنظيم اطلاعات و گزارشات مورد نياز به منظور طرح در جلسات و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي
-انجام اقدامات لازم جهت طرح گزارش تفريغ بودجه كل كشور در هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور
- تلفیق و تدوين گزارش تفريغ بودجه كل كشور به همراه نظرات کلی دیوان محاسبات کشور جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي بعد از تصويب هيئت عمومي
- مطالعه حقوقي نسبت به كليه سوالات و موضوعات مربوط و واصله به ديوان و مسائل قابل طرح در هيئت عمومي
- تهیه و ارائه دستورالعملهاي اجرايي براي بهبود و تسريع در انجام امور حقوقي و قضائي ديوان محاسبات كشور و ارشاد و راهنمائي حقوقي واحدهاي ستادي و استاني
- بررسی منظم و برنامه ای پیرامون مقررات مالي و محاسباتي و عمومي و ارائه اصلاحات لازم به منظور رفع موانع قانوني با هماهنگی معاونتها و ارکان دیوان
- ابلاغ تصميمات و مصوبات ،شورای حقوقی و ستاد فنی و حقوقی و ديگر مراجع قانوني به دادسرا ،معاونتها و ارکان دیوان جهت اطلاع، اجرا
- تهيه متن بخشنامه ها و دستورالعملهاي حقوقي با همکاری و مشارکت ارکان دیوان
- اظهار نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص کلیه موارد ارجاع شده از سوی ریاست کل
- پیگیری جهت تعيين و انتخاب كارشناسان رسمي مورد نیاز حوزه های مختلف دیوان
-تنظيم قراردادهاي حقوقی (داخلي و خارجي) ديوان محاسبات كشور
-استيفاء حقوق و طرح دعاوي ديوان محاسبات كشور در مراجع قضائي و حقوقي
-تشکیل ستاد فنی و حقوقی جهت بررسی کلیه استعلامات واصله از معاونین فنی،مدیران کل استانهاو دستگاههای اجرائی به منظور دست یابی به راهکارهای مطلوب در مسائل مالی،محاسباتی و نظارتی (مطابق با آئین نامه )
-هماهنگی امور استانها با مشارکت سایر ارکان دیوان محاسبات کشور
- انعکاس کلیه قوانین و مقررات کشور در سامانه مربوط در دیوان محاسبات کشور
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل یوان محاسبات کشور

۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
بازدیدکنندگان امروز 107
بازدیدکنندگان دیروز 1391
کل بازدیدکنندگان 33679183
کاربران بر خط 20
کاربران لاگین بر خط 0
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/