دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
                      علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم(ص)                               سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیEnglish
درباره معاونت

آشنایی با معاون

آقای علیرضا داورپناه بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون امور اجرایی و پشتیبانی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت امور اجرایی و پشتیبانی متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور و 3 اداره کل «دفتر سازماندهی و خدمات مدیریت » ، « امور اداری و پشتیبانی» و « امور مالی» می باشد که تحت نظر معاون محترم فعالیت می نمایند

شرح وظایف معاونت

- انجام كليه امور اجرايي و پشتيباني ديوان محاسبات كشور در محدوده سياستها و خط مشي و تفويض اختيار مقرر از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور
- تهيه و تنظيم و اجراي بودجه سالانه و برنامه اي ديوان محاسبات كشور
- نظارت كلي بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تحت سرپرستي و هماهنگي امور آنان و پشتيباني و هماهنگي در امور جاري
- بررسي و ارزشيابي مستمر كاركنان از نظر صلاحيت اخلاقي، اداري و حرفه اي با همكاري مجموعه واحدهاي ديوان محاسبات كشور برابر ضوابط و مقررات مربوط
- اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه ها و ضوابط استخدامي ديوان محاسبات كشورٍ
- اجراي امور مربوط به تشكيلات، بهبود روشها، طبقه بندي مشاغل و ارزشيابي و امور اطلاعات و خدمات مديريت
- فراهم آوردن وسايل رفاه كاركنان در چارچوب قوانين و مقررات
- انجام امور پشتيباني، اداري، خدماتي، مالي، رفاهي، ديوان محاسبات كشور در سطوح محتلف سازماني و شغلي كاركنان
- انجام كليه امور دفتري و اداري مورد لزوم
- مراقبت در حضور و غياب كاركنان و كنترل برنامه اي و مستمر و غير مترقبه كاركنان مستقر در ساير دستگاهها
- نگهداري آمار كاركنان و ارائه گزارش سالانه كارگزيني
- ارائه و اجراي طرح جامع نيروي انساني در چارچوب سياستهاي ديوان
- حفظ و حراست و اداره امور اموال منقول و غيرمنقول و ساختمانهاي اداري و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه‌اي
- نگهداري حساب و دفاتر براي اموال طبق مقررات و تهيه صورت تفريغ بودجه جاري ديوان محاسبات كشور
- طراحي و برقراري روشهاي مناسب در جذب، نگهداري نيروي انساني و دستورات لازم جهت تحقق آنها
- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات آئين نامه هاي اداري و مالي و استخدامي و تهيه و نگهداري آنها
- مراقبت در تهيه به موقع بودجه سالانه و نيازهاي تداركاتي امور ديوان محاسبات كشور
- تهيه و تنظيم و صدور دستورالعملهاي اجرائي و بخشنامه هاي لازم در جهت حسن اجراي وظايف اداري كاركنان بر اساس نظر رئيس كل ديوان محاسبات كشور
- كنترل هزينه ها و پرداختها و تطبيق آنها با قوانين و مقررات
- ايجاد زمينه هاي روحيه تعاون و حمايتهاي خاص در قالب تعاونيهاي مصرف، مسكن، صندوق پس انداز و... و نظارت مستمر در بهبود روشهاي اداره آنها
- همكاري با مركز آموزش و برنامه ريزي در خصوص تبيين سياستهاي كلي ديوان در زمينه ارتقاء كيفيت منابع مادي و انساني
- تهيه میزان کارائی و بهره وری به منظور پرداخت کارانه ، گروه تشويقي ، حق جذب ، فوق العاده هاي خاص و امثالهم با نظر واحدهاي ذيربط و مطابق دستورالعملهاي مصوب رئيس كل ديوان محاسبات كشور
- تهيه و تنظيم بودجه سالانه ديوان محاسبات كشور و نگهداري و ثبت كليه عمليات مالي
- هماهنگي امور هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيئت مركزي و هسته گزينش ديوان محاسبات كشور بر اساس مصالح مقرر از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور.
- انجام امور نگهداری ، پشتیبانی و حمایت از فعا لیتهای رایانه ای ،فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیوان
- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور

۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
بازدیدکنندگان امروز 152
بازدیدکنندگان دیروز 1391
کل بازدیدکنندگان 33679228
کاربران بر خط 31
کاربران لاگین بر خط 0
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/