دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
        سال 1399سال جهش تولید      کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد.مقام معظم رهبری(مدظله العالی)EnglishEnglish
انتصابات
آقای «مراد محمدی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« حسابرس کل ویژه » منصوب شد.

(99/04/03)
آقای «سید جمال هاشمی دهکردی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل » منصوب شد.

(99/04/03)
آقای «ابراهیم ویسی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان » منصوب شد.

(99/03/1)
آقای «محمدرضا کردلو » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان » منصوب شد.

(99/02/30)
آقای «احمد پری پور » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی » منصوب شد.

(99/02/01)
آقای «محمد طلوعی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« سرپرست اداره کل تلفیق و تدوین تفریغ بودجه » منصوب شد.

(99/01/31)
آقای «سیدجمال هاشمی دهکردی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« سرپرست دفتر روابط عمومی و امور بین الملل » منصوب شد.

(98/12/26)
آقای «مهدی عامریان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« سرپرست حسابرس کل صدا و سیما و انرژیهای نو » منصوب شد.

(98/12/12)
آقای «ابراهیم ویسی  » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان » منصوب شد.

(98/11/26)
آقای «مسعود کاشی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان » منصوب شد.

(98/11/26)
آقای «رضا محمدزاده » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی » منصوب شد.

(98/11/08)
آقای «اکبر میرشکاری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان » منصوب شد.

(98/11/01)
آقای «فرهنگ دیانت » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت« مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان » منصوب شد.

(98/08/01)
آقای «کوروش حیدری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « با حفظ سمت به سمت   سرپرست دفتر روابط عمومی و امور بین الملل » منصوب شد.

(98/07/15)
>
آقای «هادی محتشمی نیا » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل حقوقی و قضایی (هیات دهم) » منصوب شد.

(98/01/25)
آقای «مراد محمدی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مشاور رئیس کل» منصوب شد.

(98/04/16)
آقای «ناصر روزبهانی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل امور مجلس» منصوب شد.

(98/06/25)
آقای «سهراب شکر بیگی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان یزد» منصوب شد.

(98/06/23)
آقای «بهزاد فلاطون زاده » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان » منصوب شد.

(98/06/23)
آقای «سعید حیدری مهوار » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل اجرایی و مقننه (اول)» منصوب شد.

(98/06/12)
آقای «ابراهیم میرانزاده » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  معاون فنی دادستان دیوان محاسبات کشور» منصوب شد.

(98/06/10)
آقای «صالح صادق پور » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان آذربایجانشرقی» منصوب شد.

(98/05/26)
آقای «امیر خلیلیان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین» منصوب شد.

(98/05/26)
آقای «سعید زارع » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل امور اداری و پشتیبانی » منصوب شد.

(98/05/23)
>
آقای «مراد قنبری عدیوی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی» منصوب شد.

(98/05/23)
آقای «اسماعیل کیهان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد» منصوب شد.

(98/05/16)
>
آقای «ابراهیم مرادیان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر» منصوب شد.

(98/05/14)
>
آقای «علی نیک شمار » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه» منصوب شد.

(98/05/14)
آقای «مراد قنبری عدیوی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست اداره کل رسیدگی و بررسیهای فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی» منصوب شد.

(98/05/01)
آقای «بهزاد فلاطون زاده » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان اصفهان» منصوب شد.

(98/05/01)
آقای «سهراب شکربیگی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان یزد» منصوب شد.

(98/05/01)
آقای «علی اکبر بوربور » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل امور مالی» منصوب شد.

(98/04/03)
آقای «سید محمد اسحاقی کلوری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان اردبیل» منصوب شد.

(98/04/03)
آقای «اسماعیل کیهان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد» منصوب شد.

(98/04/03)
آقای «ابراهیم مرادیان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان بوشهر» منصوب شد.

(98/04/03)
آقای «محسن عمرانی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه» منصوب شد.

(98/04/04)
آقای «شاهین گرایلی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست حسابرس کل حوزه سلامت » منصوب شد.

(98/04/01)
آقای «سعید حیدری مهوار » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست حسابرس کل اجرایی و مقننه » منصوب شد.

(98/04/01)
آقای «سید محمدرضا طباطبایی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات هفتم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی(خصوصی سازی)» منصوب شد.

(98/03/27)
آقای «علیرضا محمودی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات دوم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی(بیمه ها)» منصوب شد.

(98/03/27)
آقای «معبود محمدی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات پانزدهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی(حوزه آب در وزارت نیرو)» منصوب شد.

(98/03/27)
آقای «اسماعیل کیهان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان بوشهر» منصوب شد.

(98/03/01)
آقای «نیک شمار » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان کرمانشاه» منصوب شد.

(98/03/05)
آقای «محسن عمرانی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست معاونت حقوقی،مجلس و تفریغ بودجه» منصوب شد.

(98/03/05)
آقای «حسین باهری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل هماهنگی و نظارت حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی» منصوب شد.

(98/01/19)
آقای «علی اکبر بوربور » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست اداره کل امور مالی» منصوب شد.

(97/12/01)
آقای «احمد علی حسینی  » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان» منصوب شد.

(97/12/11)
آقای «علی اکبر بوربور » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست اداره کل امور مالی» منصوب شد.

(97/12/01)
آقای «ناصر روزبهانی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست اداره کل امور مجلس » منصوب شد.

(97/12/01)
آقای «سعید بیت عفری  » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی » منصوب شد.

(97/09/13)
آقای «مراد محمدی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی » منصوب شد.

(97/11/24)
آقای «کورش حیدری  » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل حوزه ریاست » منصوب شد.

(97/10/01)
آقای «سعید زارع » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست اداره کل امور اداری و پشتیبانی » منصوب شد.

(97/11/01)
آقای «ابوالقاسم اسکندری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل هماهنگی و نظارت حسابرسی امور عمومی و اجتماعی » منصوب شد.

(97/10/26)
آقای «حسن بابائی کشتلی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دفتر سازماندهی وخدمات مدیریت » منصوب شد.

(97/10/24)
آقای «سعید بیت عفری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  عضو هیات تشخیص صلاحیت حسابرسان» منصوب شد.

(97/09/20)
آقای «محمد مهدی جعفری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان» منصوب شد.

(97/09/05)
آقای «حجت قاسمی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دفتر مرکزی حراست» منصوب شد.

(97/08/21)
آقای «غلامعباس عزیزی نژاد » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان هرمزگان» منصوب شد.

(97/08/13)
آقای «احمد ده محسنی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران» منصوب شد.

(97/07/25)
آقای «احمد پری پور » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان» منصوب شد.

(97/07/11)
آقای «ایوب احمدی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان آذربایجانغربی» منصوب شد.

(97/07/02)
آقای «محمدحسین فتح آبادی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی» منصوب شد.

(97/06/13)
آقای «منصور مقدسین » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست حسابرس کل هیات حقوقی و قضایی(دهم)» منصوب شد.

(97/06/03)
آقای «عطاءاله نوروزنژاد » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری» منصوب شد.

(97/05/10)
آقای «مهدی غفاری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان خوزستان» منصوب شد.

(97/05/06)
آقای «یحیی محمدی منش » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان ایلام» منصوب شد.

(97/05/06)
آقای «اسد معانی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات سوم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی (مسکن و شهرسازی)  ‍» منصوب شد.

(97/01/18)
آقای «اسماعیل رضاقلی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات دوم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی (بیمه ها)  ‍» منصوب شد.

(97/01/18)
آقای «محمدرضا کیانی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات نهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی (صنایع و معادن کوچک)  ‍» منصوب شد.

(97/01/18)
آقای «جواد امینیان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات پانزدهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی (سازمان حسابرسی)  ‍» منصوب شد.

(97/01/18)
آقای «حسین دودانگه » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات پنجم حسابرسی امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(96/10/27)
آقای «هادی محتشمی نیا » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل بنیاد شهید و هلال احمر(دوازدهم)  ‍» منصوب شد.

(96/07/05)
آقای «ضیاء الدین طوسی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل ستاد مبارزه با موارد مخدر  ‍» منصوب شد.

(96/07/05)
آقای «جعفر زینلی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان  ‍» منصوب شد.

(96/06/21)
آقای «محمدصادق رومی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات دهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(96/06/5)
آقای «ایرج مظفری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی  ‍» منصوب شد.

(96/05/23)
 
آقای «خدانظر پاکدامن » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  سرپرست دیوان محاسبات استان خراسان شمالی  ‍» منصوب شد.

(96/05/23)
 
آقای «حاتم نیکخو » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان  ‍» منصوب شد.

(96/04/20)
 
آقای «محمد علمداری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه  ‍» منصوب شد.

(96/04/14)
 
آقای «غلامرضا بازگشاء » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان  ‍» منصوب شد.

(96/04/14)
 
آقای «مهدی دهرویه » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان  ‍» منصوب شد.

(96/04/13)
 
آقای «علی خلیلی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی   ‍» منصوب شد.

(96/04/13)
 
آقای «شهرام اشراق » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(96/03/23)
 
آقای «رحیم باباکریمی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل   ‍» منصوب شد.

(96/04/13)
 
آقای «جواد ابدالی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات هشتم ( صنعت، معدن و تجارت) امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(96/04/10)
 
آقای «سیدمحمد کاظم آقامیری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات اول(نفت و گاز) اموراقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(96/04/10)
 
آقای «عبداله صفایی نسب » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مشاور عالی رئیس کل   ‍» منصوب شد.

(96/03/22)
 
آقای «جواد امینیان » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل هیات سوم اموراقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(96/02/30)
 
آقای «محمدرضا شراهی  » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان البرز   ‍» منصوب شد.

(96/02/10)
 
آقای «مسعود یوسفی پناه » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل   ‍» منصوب شد.

(96/02/09)
 
آقای «سید احمد حسینی زاده » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان   ‍» منصوب شد.

(96/02/06)
 
آقای «یدالله حبیبی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل هماهنگی و نظارت حسابرسی امور عمومی و اجتماعی   ‍» منصوب شد.

(96/02/02)
 
آقای «ابراهیم نامداری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران   ‍» منصوب شد.

(96/01/30)
 
 
آقای «حسین نورعینی گرگری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  حسابرس کل   ‍» منصوب شد.

(95/12/21)
 
آقای «دکترعلیرضا زارعی  » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات  ‍» منصوب شد.

(95/12/25)
 
آقای «مهدی غفاری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری  ‍» منصوب شد.

(95/12/15)
 
آقای «علی شیری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مشاور رئیس کل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل  ‍» منصوب شد.

(95/10/01)
 
آقای «نعمت اله صفری » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت  مدیرکل دفتر مرکزی حراست  ‍» منصوب شد.

(95/07/26)
 
آقای «دکتر علی بهاری فر » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت معاون امور اجرایی و پشتیبانی  ‍» منصوب شد.

(95/06/31)
 
آقای «دکتر سیدمحمد مقیمی » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی  ‍» منصوب شد.

(95/06/23)
آقای «دکتر علی بهاری فر » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مشاور رئیس کل در امور اجرائی و پشتیبانی  ‍» منصوب شد.

(95/05/24)

 
 
آقای «دکتر صادق منتی نژاد » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه   ‍» منصوب شد.

(95/06/03)

 
آقای «فرشاد گلستان جوزانی  » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مشاور رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست   ‍» منصوب شد.

(95/5/23)

 
آقای «محمدرضا شریفیان  » با حکم آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل  ‍» منصوب شد.

(95/5/23)

 
آقای «سیدعباس ناصر شیخ الاسلامی  » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات سیزدهم اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(94/12/5)

 
آقای «داریوش حیدری  » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مشاور رئیس کل و حسابرس کل ویژه  ‍» منصوب شد.

(94/09/25)

 
آقای «مهرزاد صالح  » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل امور اداری و پشتیبانی   ‍» منصوب شد.

(94/09/25)

 
آقای «سعید بیت عفری » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(94/07/21)


 
آقای «محمدرضا شریفیان » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل   ‍» منصوب شد.

(94/07/13)


 
آقای «محمدرضا شریفیان » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل حوزه ریاست  ‍» منصوب شد.

(94/07/13)


 
آقای «حجت قاسمی » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست دفتر مرکزی حراست   ‍» منصوب شد.

(94/07/13)


 
آقای «مهدی دهرویه » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی   ‍» منصوب شد.

(94/07/13)


 
آقای «سیدکاظم آقامیری » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات دهم حوزه امور اقتصادی و زیربنایی-ارتباطات و فناوری اطلاعات   ‍» منصوب شد.

(94/06/29)


 
آقای «علیرضا تقی زاده فانید » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات بهداشت و درمان  ‍» منصوب شد.

(94/06/16)


 
آقای «ضیاءالدین طوسی » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات حوزه سلامت   ‍» منصوب شد.

(94/06/16)


 
آقای «کاوس اکبری » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات آموزش عالی و تحقیقات   ‍» منصوب شد.

(94/06/14)


 
آقای «مراد محمدی » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان»   منصوب شد.

(94/06/3)
 

آقای «مسعود کاشی » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان   ‍» منصوب شد.

(94/05/26)


 
آقای «محمدرضا شریفیان » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست اداره کل حوزه ریاست  ‍» منصوب شد.

(94/3/25)


 
آقای «حسن رضایی » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با حفظ سمت ، « به سمت رئیس دفتر دیوان محاسبات کشور‍» منصوب شد.

(94/3/25)


 
آقای «حسین باهری » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل حوزه امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(93/12/20)


 
آقای «سیدعباس ناصر شیخ الاسلامی » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست حسابرس کل حوزه امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(93/11/13)


 
آقای «حسین باهری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت سرپرست حسابرس کل هیات سوم امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(93/11/13)


 
آقای «عباس آقاجانلو» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات امور اجتماعی   ‍» منصوب شد.

(93/09/17)


 
آقای «هادی فاوچی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارتقاء کیفیت   ‍» منصوب شد.

(93/09/15)


 
آقای «مهدی دهرویه» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیر کل رسیدگی و بررسیهای فنی امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(93/09/3)


 
آقای «عطاء اله نوروزنژاد» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیر کل دیوان محاسبات استان ایلام   ‍» منصوب شد.

(93/07/28)


 
آقای «اسد معانی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « با حفظ سمت به سمت سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل  ‍» منصوب شد.

(93/06/31)


 
آقای «سید احمد حسینی زاده » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیر کل دیوان محاسبات استان قم  ‍» منصوب شد.

(93/06/23)


 
آقای «مراد قنبری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان   ‍» منصوب شد.

(93/06/23)


 
آقای «ضیاءالدین طوسی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات دوازدهم حسابرسی(بهداشت و سلامت)  ‍» منصوب شد.

(93/06/23)


 
آقای «مهدی دهرویه » با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات سیزدهم حسابرسی(مسکن و شهرسازی)  ‍» منصوب شد.

(93/06/23)


 
آقای «دکتر ابراهیم عزیزی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مشاور عالی رئیس کل  ‍» منصوب شد.

(93/05/15)


 
آقای «دکتر سعید راحتی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مشاور رئیس کل در امور نرم افزاری طرح سنا  ‍» منصوب شد.

(93/05/14)


 
آقای «ایرج مظفری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی  ‍» منصوب شد.

(93/04/01)


 
آقای «علی رشیدی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مشاور رئیس کل و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات  ‍» منصوب شد.

(93/03/26)


 
آقای «حسینعلی کرمی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان  ‍» منصوب شد.

(93/03/18)


 
آقای «ابراهیم نامداری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان  ‍» منصوب شد.

(93/03/03)


 
آقای «احمد پری پور» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان مازندران  ‍» منصوب شد.

(93/03/03)


 
آقای «صالح صادق پور» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان   ‍» منصوب شد.

(93/02/02)


 
آقای «شهرام اشراق» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات اول امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(93/01/24)


 
آقای «ضیاءالدین طوسی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات سوم امور اقتصادی و زیربنایی   ‍» منصوب شد.

(93/01/24)


 
آقای «بهزاد وکیلی ملک لو» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت حسابرس کل هیات ششم امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(93/01/24)


 
آقای «یزدان عرب حسن آبادی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی   ‍» منصوب شد.

(92/12/25)


 
آقای «ابوالفضل اسدی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « به سمت معاون دادستان دیوان محاسبات کشور   ‍» منصوب شد.

(92/09/06)


 
آقای «محمدرضا عبدالمالکی مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، « برای مدت دو سال به عضویت شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور   ‍» منصوب شد.

(92/12/06)


 
آقای «عباس رموزی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت « حسابرس کل امور اجتماعی معاونت امور عمومی و اجتماعی   ‍» منصوب شد.

(92/12/06)


 
آقای «ایوب احمدی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت « مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان  ‍» منصوب شد.

(92/11/12)


 
آقای «اسد معانی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با حفظ سمت به سمت «دبیر شورای معاونین  ‍» منصوب شد.

(92/11/12)


 
آقای «اسد معانی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت « مشاور رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست  ‍» منصوب شد.

(92/11/12)


 
آقای «سید احمد حسینی زاده» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت « حسابرس کل فرهنگی و ورزش معاونت امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(92/10/25)


 
آقای «عباس رموزی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «سرپرست حسابرس کل امور اجتماعی معاونت امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(92/10/23)


 
آقای «رضا رضائی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «سرپرست اداره کل رسیدگی و بررسیهای فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(92/10/21)


 
آقای «هادی عبداللهی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «سرپرست اداره کل امور مجلس  ‍» منصوب شد.

(92/10/15)


 
آقای «اسماعیل رضاقلی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت « حسابرس کل هیات نهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(92/09/05)


 
آقای «عیسی جعفری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت « مشاور ویژه رئیس کل » و « مدیر کل دفتر مرکزی حراست » منصوب شد.

(92/08/29)


 
آقای «عیسی جعفری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «سرپرست حوزه ریاست» منصوب شد.

(92/08/29)


 
آقای «محمدرضا عبدالمالکی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی  ‍» منصوب شد.

(92/08/26)


 
آقای «مرتضی نیکوئیان» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «رئیس دفتر رئیس کل  ‍» منصوب شد.

(92/08/25)


 
آقای «مسعود سرشار» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «حسابرس کل هیات هفتم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقای «فیاض شجاعی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «عضو اصلی هیات اول تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دیوان محاسبات کشور برای مدت سه سال   ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقای «عیسی جعفری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «عضو اصلی هیات اول تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دیوان محاسبات کشور برای مدت سه سال   ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقای «محسن عمرانی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «عضو کمیته ارتقا و انتصاب دیوان محاسبات کشور  ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقای «محسن شهبازی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «حسابرس کل هیات دهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی  ‍» منصوب شد.

(92/08/18)


 
آقای «حسن ونائی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «نماینده دیوان در هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی  ‍» منصوب شد.

(92/08/13)


 
آقای «علی اکبر ترابی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «حسابرس کل هیات دهم حسابرسی امور عمومی و اجتماعی  ‍» منصوب شد.

(92/08/13)


 
آقای «محمد نفیسی فر» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیر کل استان خراسان رضوی ‍» منصوب شد.

(92/07/30)


آقای «داریوش حیدری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیر کل اموراداری و پشتیبانی  ‍» منصوب شد.

(92/07/22)


آقای «ابراهیم صفایی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیر کل امور مالی ‍» منصوب شد.

(92/07/22)


آقای «حسن حسینی شکرابی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «حسابرس کل هیأت پنجم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی ‍» منصوب شد.

(92/07/13)


 
 
 
آقای «علی شیری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مشاور رئیس کل و بازرس وی‍ژه» منصوب شد.

(92/07/13)


 
 
آقای «فیاض شجاعی» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «سرپرست دادسرای دیوان» منصوب شد.

(92/06/12)


 
آقای «عیسی جعفری» با حکم آقای امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل حوزه ریاست و دبیر شورای معاونین» منصوب شد.

(92/06/16)آقای «داریوش فخرایی» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر» منصوب شد.

(91/10/26)آقای «عیسی جعفری» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مشاور رئیس کل» منصوب شد.

(91/10/5)آقای «احمد ده محسنی» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان» منصوب شد.

(91/09/1)آقای «غفار اسماعیلی» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مشاور رئیس کل و مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری»  دیوان محاسبات کشور منصوب شد.

(91/07/17)آقای «بهمن مردانیان» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه» منصوب شد.

(91/07/29)آقای «کاووس اکبری» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان» منصوب شد.

(91/07/22)آقای «عباس قادری آزاد» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعمل ها» منصوب شد.

(91/07/17)آقای «امیر خلیلیان» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی» منصوب شد.

(91/07/15)آقای «محمدرضا شراهی» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان» منصوب شد.

(91/07/11)آقای «ابراهیم صفایی» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور عمومی و اجتماعی» منصوب شد.

(91/07/11)آقای «علیرضا آقاگلی کاسگری» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان» منصوب شد.

(91/07/4)آقای «بهزاد محسنی زاده» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی» منصوب شد.

(91/07/2)آقای «علیرضا اقتصاد» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان آذربایجان غربی» منصوب شد.

(91/07/2)آقای «مهدی دهرویه» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان» منصوب شد.


(91/07/2)آقای «بهزاد بهرامیان» با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به سمت «مدیرکل دیوان محاسبات استان کهکیلویه و بویراحمد» منصوب شد.

(91/07/2)آقایان احمد عشقی، علی کامیار، فتح اله رحیمی، حمید سعادت، سیاوش حیدرزاده، اصغر گرانمایه پور، محمد نبوتی و سید حسین شبیری بنا به انتخاب کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور به سمت « اعضای هیئت های چهارگانه مستشاری » و آقایان حسین راز قندی، محمد شمس، غلامرضا انبارلوئی، و محمد صابری به ترتیب به عنوان عضو و رئیس (برای مدت 2 سال) هیئت های اول تا چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منصوب شدند.

(91/06/25)آقایان محسن عمرانی و فیاض شجاعی به پیشنهاد دادستان دیوان و با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به عنوان       « معاونان دادستان دیوان محاسبات کشور » منصوب شدند.

(91/06/25)آقای بهزاد وکیلی ملک لو و آقای مجتبی زمانپور به پیشنهاد معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی و با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به ترتیب به عنوان « حسابرس کل هیأت دهم حسابرسی » و « حسابرس کل هیأت چهارم حسابرسی (بانکها) » منصوب شدند .

(91/06/25)آقای محمدرضا قنبری با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به عنوان « مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین» منصوب شد.

(91/06/25)آقای ساسان مبینی دهکردی با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به عنوان « مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس» منصوب شد.

(91/06/25)آقای احمدعلی حسینی با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به عنوان « مدیرکل دیوان محاسبات استان هرمزگان» منصوب شد.

(91/06/25)آقای جواد ناصریان با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به عنوان « مشاور رئیس کل و حسابرس ویژه» منصوب شد.

(91/06/25)رییس کل دیوان محاسبات کشور طی حکمی آقای غلامعباس عزیــزی نژاد را به عنـوان مدیـر کل جدید دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی منصوب کرد   .

(91/06/04)رییس کل دیوان محاسبات کشور طی حکمی آقای سید نجیب حسینی را به عنوان مشاور رئیس کل و مدیر کل امور اداری و پشتیبانی منصوب کرد .

(91/05/10)رییس کل دیوان محاسبات کشور طی حکمی آقای محمد نفیسی فر را به عنوان مدیر کل امور مجلس منصوب کرد . وی پیش از این مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران بود.

(91/03/09)رییس کل دیوان محاسبات کشور طی حکمی آقای سعید ستاری را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران منصوب کرد .آقای ستاری پیش از این مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین بود.

(91/03/09)


رییس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی آقای سعید بیت عفری را به عنوان مدیر کل هماهنگی امور استانها منصوب کرد .آقای بیت عفری پیش از این معاون مدیرکل هماهنگی امور استانها بود.

(91/03/09)آقای مجتبی زمانپور با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رییس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان « حسابرس کل هیأت هفتم حسابرسی» منصوب شد.
(91/03/09)با حکم آقای دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور ، آقای «محسن عمرانی» به سمت «مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی» منصوب شد.

(90/08/03)

 

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در احکامی جداگانه منصور سعیدی نمین را به سمت «مدیر کل هماهنگی و نظارت حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی» ، کیوان طهماسبی را به سمت «مدیر کل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی» ، کیومرث داودی را به سمت «حسابرس کل هیات اول حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنائی » و شهرام اشراق را به سمت «سرپرست حسابرسی کل هیات ششم حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنائی»‌ منصوب کردند

(90/08/02)

 

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "نبی اله کرمی "، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان البرز منصوب کردند

(90/05/05)

 

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "حسین علی کرمی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی منصوب کردند.

(90/05/05)

 

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "حمید تیموری "، را به عنوان معاون حقوقی، تفریغ بودجه، امور مجلس و استانها منصوب کردند .

(90/04/22)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "رحمت الله شریفی "، را به عنوان مشاور رئیس کل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل منصوب کردند .

(90/03/17)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "محمد حسینی "، را به عنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزی ، نظارت و ارتقاء کیفیت منصوب کردند .

(89/11/6)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "داود توحیدی "، را به عنوان مدیر کل امور استانها منصوب کردند .

 (89/10/28)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "علی اکبر محمدی "، را به عنوان مدیر کل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی منصوب کردند .

(89/10/26)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "علیرضا تقی زاده فانید "، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان البرز منصوب کردند .

(89/10/20)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "دکتر محمد علی عبداله زاده "، را به عنوان رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور منصوب کردند .

(89/10/18)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "ابراهیم نامداری "، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان مازندران منصوب کردند .

(89/8/11)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "ایوب احمدی جناگرد"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان منصوب کردند .

(89/6/29)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "غلامرضا برومند"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان همدان منصوب کردند .

(89/6/29)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "امیر خلیلیان"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمانشاه منصوب کردند .

(89/6/29)

 

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "علیرضا آقا گلی کاسگری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی منصوب کردند .

(89/6/27)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "محسن فرسایی"، را به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل منصوب کردند .

(88/9/11)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "دکتر سید سلمان سامانی"، را به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست منصوب کردند .

(88/9/19)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "حسن بابایی کشتلی"، را به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات حسابرسی و امور زیربنایی منصوب کرد .

(88/7/27)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "حیدر بابایی نسب"، را به عنوان مشاور رئیس کل در امور استانها منصوب کرد .

(88/6/21)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "حاتم نیکخو"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان اردبیل منصوب کرد .

(88/6/1)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "محمدرضا قنبری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان فارس منصوب کرد .

(88/5/25)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "هادی محشمی نیا"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی منصوب کرد .

(88/5/21)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "حسینقلی شولی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری منصوب کرد .

(88/5/17)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "سیداحمد حسینی زاده"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان سمنان منصوب کرد .

(88/5/14)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "ساسان مبینی دهکردی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان هرمزگان منصوب کرد .

(88/5/11)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "سیدجمال مستوفی زاده"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان یزد منصوب کرد .

(8/5/88)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "کاوس اکبری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان گلستان منصوب کرد .

(88/5/8)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "صادق اسلامی"، را به عنوان مشاور رئیس کل و مدیر کل حراست منصوب کرد .

(88/5/6)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "مهدی دهرویه"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان قم منصوب کرد .

(88/5/4)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "اسد معانی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان گیلان منصوب کرد .

(88/5/3)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "علیرضا اقتصاد"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان زنجان منصوب کرد .

(88/4/28)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "احمد پری پور"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان کردستان منصوب کرد .

(88/4/24)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "سید یعقوب حسینی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خوزستان منصوب کرد .

(88/4/20)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "رضا رحمتیان"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان مرکزی منصوب کرد .

(88/4/20)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "کورش حیدری چالشتری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی منصوب کرد .

(88/4/10)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "سعید ستاری"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان قزوین منصوب کرد .

(88/4/9)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "عبداله صفائی نسب"، را به عنوان معاون فنی و امور حسابرسی شرکتها منصوب کرد .

(88/4/9)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "بهزاد محسنی زاده"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد .

(88/4/6)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "محمد نفیسی فر"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران منصوب کرد .

(88/3/24)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "احمد علی حسینی"، را به عنوان مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی منصوب کرد .

(88/3/9)

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی "عبداله صفائی نسب"، مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فنی و امور حسابرسی شرکتها منصوب کرد .

(88/2/22)

 
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
جلسات مجازی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/