دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
        سال 1399سال جهش تولید      کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد.مقام معظم رهبری(مدظله العالی)EnglishEnglish
درباره معاونت

آشنایی با معاون

آقای سعید بیت عفری بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان  معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت فنی و حســابرسی امور اقتصادی و زیربنایی متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور ، دو اداره کل « رسیدگی و بررسیهای فنی » ، « هماهنگی و نظارت حسابرسی» و 12 هیات حسابرسی کل می باشد که تحت نظر معاون محترم فعالیت می نمایند .

شرح وظایف معاونت

ـ تهیه برنامه حسابرسی و اولویت بندی حسابرسی و رسیدگی و زمانبندی اجرای کار در قالب سیاستها و خط مشی ها و برنامه های مصوب ابلاغی
ـ همکاری با مرکز آموزش و برنامه ریزی به منظور تدوین و اجرای نظام برنامه ریزی جامع دیوان محاسبات کشور در کلیه فعالیتها و وظایف محوله در عرصه های مختلف
ـ برقراری روشهای مناسب حسابرسی و رسیدگی به منظور نیل به اهداف و وظایف قانونی دیوان و استفاده از سیستمهای نوین در قالب دستورالعمل ها ، استانداردها و نظامات مصوب ابلاغی
ـ بررسی عملکرد هیئت های حسابرسی و ارزشیابی عملکرد آنان
ـ تهیه و تنظیم تفریغ بودجه حوزه تحت رسیدگی معاونت با توجه به نتایج حاصل از حسابرسیها و رسیدگی صورتحساب عملکرد ارائه شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سایر گزارشات واصله از مراجع کنترل کننده مالی و محاسباتی به همراه نقطه نظرات به معاونت حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه جهت طرح در هیئت عمومی دیوان محاسبات و همکاری در تهیه گزارش نهائی تفریغ بودجه کل کشور
ـ همکاری در اجرای برنامه نظارت بر امور حسابرسی و رسیدگی به حساب دستگاهها و شرکتهای تحت رسیدگی در قالب ضوابط و معیارهای مصوب ابلاغی مرکز آموزش و برنامه ریزی
ـ تجزیه و تحلیل مستمر نحوه اجرای ماده واحده و تبصره های بودجه کل کشور و ارائه گزارشات تفصیلی به مراجع ذیربط و اعلام نظر در خصوص لایحه بودجه کل کشور
ـ صدور بخش نامه ها و ضوابط لازم طبق مقررات به منظور حسن اجرای امور بر اساس سیاستها و خط مشی ها ی مصوب مراجع ذیربط با هماهنگی مرکز آموزش و برنامه ریزی
ـ هماهنگی با سایر معاونتها و مرکز آموزش برنامه ریزی به منظور اجرای بهینه وظایف محوله
ـ مکاتبه و تبادل نظر با سایر معاونتها و مرکز آموزش و برنامه ریزی به منظور گردش مطلوب وظائف دیوان محاسبات در جهت حصول نتیجه موثر
ـ اعلام نیاز موارد آموزشی حوزه معاونت به مرکز آموزش و برنامه ریزی
ـ تجزیه و تحلیل موضوعات مربوط به حوزه معاونت و اتخاذ تصمیم و ارائه پیشنهاد ها ی لازم حسب مورد به منظور اصلاحات ضروری در مقررات مالی کشور
ـ شرکت در اجلاس هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور
ـ شرکت در اجلاس شورای معاونین دیوان محاسبات کشور
ـ استفاده از نظرات فنی و تخصصی کارشناسان واجد شرایط و دارای صلاحیت در هر یک از وظایف خاص وعملیات حوزه معاونت ، پیرامون تهیه گزارشات حسابرسی و رسیدگی به هیئتهای حسابرسی و پاسخگویی به استعلامهای واحدهای رسیدگی کننده حسب مورد با همکاری معاونتهای ذیربط و مرکز آموزش و برنامه ریزی
ـ ‌حصول اطمینان از گزارشات حسابرسی در انطباق با مقررات جاری و برنامه های مدون و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذیربط
ـ همکاری با مرکز آموزش و برنامه ریزی در خصوص تدوین شاخص های بهره وری (اثر بخشی و کارائی) هیاتهای حسابرسی
ـ بازدید از عملیات اجرائی و فعالیتهای وزارتخانه ها و شرکتهای تحت رسیدگی و جمع آوری اطلاعات لازم و صورتهای مالی آنها
ـ ابلاغ قوانین و مقررات به واحدهای تحت پوشش
-انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور

۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
جلسات مجازی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/