دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
        سال 1399سال جهش تولید      کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد.مقام معظم رهبری(مدظله العالی)EnglishEnglish
درباره معاونت

آشنایی با معاون

آقای محسن عمرانی بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور و 4 اداره کل «حقوقی و بررسیهای فنی » ، « امور مجلس» ، « هماهنگی استانها» و « تلفیق و تدوین تفریغ بودجه » می باشد که تحت نظر معاون محترم فعالیت می نمایند .

شرح وظایف معاونت

- بررسی و اظهارنظر، نسبت به طرحها و لوایح و آیین نامه های مالی و هر گونه تغییر در مقررات مالی و محاسباتی و بودجه ای کشور در مجلس شورای اسلامی.
- بررسی و اظهارنظر در مورد طرحها و لوایحی که بنحوی به فعالیتها و یا اداره امور دیوان محاسبات کشور مربوط می شود در مراحل مختلف تصویب در مجلس شورای اسلامی و مراجع ذیصلاح
- تهیه متن اولیه لوایح، طرحها ، تصویب نامه ها، و اساسنامه های مورد نیاز دیوان محاسبات کشور و پیگیری آن جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
-انجام کلیه امور مربوط به مجلس از قبیل جمع آوری، تهیه، تنظیم اطلاعات و گزارشات مورد نیاز به منظور طرح در جلسات و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی
-انجام اقدامات لازم جهت طرح گزارش تفریغ بودجه کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور
- تلفیق و تدوین گزارش تفریغ بودجه کل کشور به همراه نظرات کلی دیوان محاسبات کشور جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب هیئت عمومی
- مطالعه حقوقی نسبت به کلیه سوالات و موضوعات مربوط و واصله به دیوان و مسائل قابل طرح در هیئت عمومی
- تهیه و ارائه دستورالعملهای اجرایی برای بهبود و تسریع در انجام امور حقوقی و قضائی دیوان محاسبات کشور و ارشاد و راهنمائی حقوقی واحدهای ستادی و استانی
- بررسی منظم و برنامه ای پیرامون مقررات مالی و محاسباتی و عمومی و ارائه اصلاحات لازم به منظور رفع موانع قانونی با هماهنگی معاونتها و ارکان دیوان
- ابلاغ تصمیمات و مصوبات ،شورای حقوقی و ستاد فنی و حقوقی و دیگر مراجع قانونی به دادسرا ،معاونتها و ارکان دیوان جهت اطلاع، اجرا
- تهیه متن بخشنامه ها و دستورالعملهای حقوقی با همکاری و مشارکت ارکان دیوان
- اظهار نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص کلیه موارد ارجاع شده از سوی ریاست کل
- پیگیری جهت تعیین و انتخاب کارشناسان رسمی مورد نیاز حوزه های مختلف دیوان
-تنظیم قراردادهای حقوقی (داخلی و خارجی) دیوان محاسبات کشور
-استیفاء حقوق و طرح دعاوی دیوان محاسبات کشور در مراجع قضائی و حقوقی
-تشکیل ستاد فنی و حقوقی جهت بررسی کلیه استعلامات واصله از معاونین فنی،مدیران کل استانهاو دستگاههای اجرائی به منظور دست یابی به راهکارهای مطلوب در مسائل مالی،محاسباتی و نظارتی (مطابق با آئین نامه )
-هماهنگی امور استانها با مشارکت سایر ارکان دیوان محاسبات کشور
- انعکاس کلیه قوانین و مقررات کشور در سامانه مربوط در دیوان محاسبات کشور
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل یوان محاسبات کشور

۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
جلسات مجازی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/