دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
        سال 1399سال جهش تولید      کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد.مقام معظم رهبری(مدظله العالی)EnglishEnglish
درباره معاونت

آشنایی با معاون

آقای علی بهاری فر بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان معاون امور اجرایی و پشتیبانی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

حوزه معاونت امور اجرایی و پشتیبانی متشکـل از یک دفتر ، دو مشــاور و 3 اداره کل «دفتر سازماندهی و خدمات مدیریت » ، « امور اداری و پشتیبانی» و « امور مالی» می باشد که تحت نظر معاون محترم فعالیت می نمایند

شرح وظایف معاونت

- انجام كليه امور اجرايي و پشتيباني ديوان محاسبات كشور در محدوده سياستها و خط مشي و تفويض اختيار مقرر از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور
- تهيه و تنظيم و اجراي بودجه سالانه و برنامه اي ديوان محاسبات كشور
- نظارت كلي بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تحت سرپرستي و هماهنگي امور آنان و پشتيباني و هماهنگي در امور جاري
- بررسي و ارزشيابي مستمر كاركنان از نظر صلاحيت اخلاقي، اداري و حرفه اي با همكاري مجموعه واحدهاي ديوان محاسبات كشور برابر ضوابط و مقررات مربوط
- اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه ها و ضوابط استخدامي ديوان محاسبات كشورٍ
- اجراي امور مربوط به تشكيلات، بهبود روشها، طبقه بندي مشاغل و ارزشيابي و امور اطلاعات و خدمات مديريت
- فراهم آوردن وسايل رفاه كاركنان در چارچوب قوانين و مقررات
- انجام امور پشتيباني، اداري، خدماتي، مالي، رفاهي، ديوان محاسبات كشور در سطوح محتلف سازماني و شغلي كاركنان
- انجام كليه امور دفتري و اداري مورد لزوم
- مراقبت در حضور و غياب كاركنان و كنترل برنامه اي و مستمر و غير مترقبه كاركنان مستقر در ساير دستگاهها
- نگهداري آمار كاركنان و ارائه گزارش سالانه كارگزيني
- ارائه و اجراي طرح جامع نيروي انساني در چارچوب سياستهاي ديوان
- حفظ و حراست و اداره امور اموال منقول و غيرمنقول و ساختمانهاي اداري و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه‌اي
- نگهداري حساب و دفاتر براي اموال طبق مقررات و تهيه صورت تفريغ بودجه جاري ديوان محاسبات كشور
- طراحي و برقراري روشهاي مناسب در جذب، نگهداري نيروي انساني و دستورات لازم جهت تحقق آنها
- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات آئين نامه هاي اداري و مالي و استخدامي و تهيه و نگهداري آنها
- مراقبت در تهيه به موقع بودجه سالانه و نيازهاي تداركاتي امور ديوان محاسبات كشور
- تهيه و تنظيم و صدور دستورالعملهاي اجرائي و بخشنامه هاي لازم در جهت حسن اجراي وظايف اداري كاركنان بر اساس نظر رئيس كل ديوان محاسبات كشور
- كنترل هزينه ها و پرداختها و تطبيق آنها با قوانين و مقررات
- ايجاد زمينه هاي روحيه تعاون و حمايتهاي خاص در قالب تعاونيهاي مصرف، مسكن، صندوق پس انداز و... و نظارت مستمر در بهبود روشهاي اداره آنها
- همكاري با مركز آموزش و برنامه ريزي در خصوص تبيين سياستهاي كلي ديوان در زمينه ارتقاء كيفيت منابع مادي و انساني
- تهيه میزان کارائی و بهره وری به منظور پرداخت کارانه ، گروه تشويقي ، حق جذب ، فوق العاده هاي خاص و امثالهم با نظر واحدهاي ذيربط و مطابق دستورالعملهاي مصوب رئيس كل ديوان محاسبات كشور
- تهيه و تنظيم بودجه سالانه ديوان محاسبات كشور و نگهداري و ثبت كليه عمليات مالي
- هماهنگي امور هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيئت مركزي و هسته گزينش ديوان محاسبات كشور بر اساس مصالح مقرر از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور.
- انجام امور نگهداری ، پشتیبانی و حمایت از فعا لیتهای رایانه ای ،فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیوان
- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور

۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
جلسات مجازی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/