دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
        سال 1399سال جهش تولید      کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد.مقام معظم رهبری(مدظله العالی)EnglishEnglish
درباره مرکز

آشنایی با رئیس مرکز

جناب آقای دکتر سید محمد مقیمی بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

مرکز آموزش و برنامه ریزی متشکـل از 4 دفتر « آموزش و بهسازی منابع انسانی » ، « مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها» ، « برنامه ریزی ، نظارت و ارتقاء کیفیت» و « فناوری اطلاعات » می باشد که تحت نظر رئیس محترم مرکز فعالیت می نمایند .

شرح وظایف مرکز

ـ انجام اقدامات لازم به منظور استقرار نظام برنامه ریزی در سطح دیوان محاسبات کشور
ـ تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در ساختار دیوان محاسبات کشور
ـ تدوین و ابلاغ اولویتها و راهبردهای اساسی برنامه‌های دیوان محاسبات در بخشهای حسابرسی فنی و تخصصی با همکاری معاونتهای ذیربط
ـ بهسازی سرمایه انسانی از طریق تنظیم اجرای برنامه های آموزشی تخصصی ، کوتاه مدت، ، بلند مدت
ـ انجام اقدامات لازم در خصوص تدوین استانداردهای حسابرسی با هماهنگی مراجع ذیربط
ـ تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی حسابرسی با مشارکت معاونتهای مربوطه
ـ‌ انجام نظارت کلان بر عملکرد فعالیتهای اصلی دیوان و ارائه گزارش به مسئولین
ـ انجام اقدامات لازم در خصوص اجرای مدل ارزیابی مورد نیاز به منظور سنجش و گزارش گیری از میزان انطباق اقدامات و عملیات اجرایی صورت پذیرفته با برنامه‌های مصوب
ـ مطالعه و تحقیق مستمر در راستای اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور
ـ انجام اقدامات لازم در جهت استقرار طرح سامانه نظارت الکترونیکی سنا
ـ برنامه ریزی به منظور نهادینه نمودن استفاده از فناوری اطلاعاتی در حوزه های مختلف فنی و تخصصی
ـ انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی فناوریهای نوین و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی حوزه های وظیفه ای دیوان
ـ فراهم آوردن زمینه ارتباط موثر با مراکز علمی و پژوهشی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در راستای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی
ـ شناسائی و گردآوری و بومی سازی آخرین دستاوردها و یافته های علمی در داخل و خارج از کشور پیرامون موضوعات کاربردی دیوان
ـ برنامه ریزی در خصوص انتشار فصلنامه و نشریات تخصصی دیوان محاسبات کشور
برنامه ریزی و اجرای سیستم های کنترل کیفیت و استانداردسازی در زمینه های فنی و تخصصی.
-نظارت بر اجرای صحیح دستور العمل ها و استانداردهای حسابرسی
ـ انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور

۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
جلسات مجازی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/